What is a Balance Bike?

Balance bike is a very simple bicycle
for the child to learn to keep balance and bike steering

Balansa velosipēds ir velosipēds bez pedāļiem, bremzēm, zobratiem un citām detaļām Tas ir īpaši piemērots maziem bērniem, lai trenētu līdzsvara izjūtu un attīstītu koordināciju, kas ir riteņbraukšanas pamata iemaņas.

Bērnam uz priekšu jāpārvietojas ar kāju un inerces palīdzību. Kad bērns ar velosipēdu ir ieskrējies, tad paceļot kājas uz augšu, tas brīvi ripo uz priekš turot līdzsvaru.

Strider konstrukcija ir izstrādāta, tā, lai tas būtu bērnam piemērots un ērts divritenis. Strider ražotājs garantē produkta kvalitāti, un neliks vilties bērniem.

Ja bērna pirmais velosipēds ir līdzsvara velosipēds, tas iemācās noturēt līdzsvaru un ar pedāļu divriteni nav nepieciešami palīgritenīši, jo bērns spēj noturēt līdzsvaru un stūrēt!

Which bike fits?

What size bike should I get my child?

Easy, the best size bike for your kiddo is the bike that fits them from day one. The best way to do that is to measure their inseam.

Yeah, but what about their age?

Age is more like…an approximate fit. Inseam is an exact fit, trust us.

Ok, got it. What’s an inseam?

Good question. Inseam is the distance between the ground and the crotch.

Okay, so why is this inseam babble so important?

We’re all different heights and shapes, even when we’re the same age. This is especially true with kids. Because they grow like crazy, they all have different heights and leg lengths. By measuring inseam, you’re making sure that your child’s bike has the perfect fit. A bike that perfectly fits means they’ll be experiencing two-wheeled success and confidence faster than you can say Strider.

Right. So, how exactly do I measure this?

Easy. Have your child stand up really straight with their shoes on (you can have them stand with their back to a wall if that helps). Place a book between their legs and slide it up the wall to meet the crotch seam of their pants, just like they were sitting on a bike saddle. Measure from the top of the book to the floor and….BINGO! You’ve got your inseam.